मॅप एपिक कॉम्युनिकेशन प्रा. लि. अंकनाद पाढे पाठांतर स्पर्धा

अंकनाद राज्यस्तरीय पाढे पाठांतर स्पर्धा द्वितीय 2021 – राज्यस्तरीय विजेते (गटश:)

     
बालगट आणि पहिली
अ. क्र. स्पर्धकाचे नाव जिल्हा गट / इयत्ता क्रमांक
1स्वराज अमर कुलकर्णीठाणे पहिलीप्रथम
2स्पृहा निलेश सबनीस कोल्हापूर पहिलीद्वितीय
3कु.साईप्रसाद विनायक दाते.अकोला पहिलीत्रितीय
4श्रीजीत नितीन रत्नपारखीबुलढाणा पहिलीउत्तेजनार्थ
दुसरी आणि तिसरी
अ. क्र. स्पर्धकाचे नाव जिल्हा गट / इयत्ता क्रमांक
1कैवल्य महेश खेडकरपुणे तिसरीप्रथम
2शाश्वत विशाल कुलकर्णी जळगाव तिसरीद्वितीय
3देवयानी अजय आरेकर पुणे दुसरीत्रितीय
4कु. वेदिका ओंकार ओक पुणे तिसरीउत्तेजनार्थ
4नीलकंठ संजय चव्हाण सोलापूर तिसरीउत्तेजनार्थ
चौथी आणि पाचवी
अ. क्र. स्पर्धकाचे नाव जिल्हा गट / इयत्ता क्रमांक
1ईशान मुखोपाध्याय औरंगाबाद पाचवीप्रथम
2अथर्व आमोद यावलकरपुणे पाचवीद्वितीय
3रुद्र अरुण बाभुळगांवकर पुणे पाचवीत्रितीय
4संस्कृती कुंडलिक पाटील सांगली चौथीउत्तेजनार्थ
सहावी आणि सातवी
अ. क्र. स्पर्धकाचे नाव जिल्हा गट / इयत्ता क्रमांक
1सृष्टी विशाल कुलकर्णी जळगाव सातवीप्रथम
2दामोदर धनंजय चौधरी जळगाव सातवीद्वितीय
3रुद्रनील प्रशांत गुजरे सातारा सहावीत्रितीय
4सृष्टी सुनिल परटोलेठाणे सहावीउत्तेजनार्थ
आठवी, नववी आणि दहावी
अ. क्र. स्पर्धकाचे नाव जिल्हा गट / इयत्ता क्रमांक
1कृतीका कृष्णात किणिकर सोलापूर दहावीप्रथम
2रणवीर प्रवीण पवार कोल्हापूर आठवीद्वितीय
3जयदीप पंडित राठोड वाशिम दहावीत्रितीय
4गौरी रोहिदास जाधवअहमदनगर आठवीउत्तेजनार्थ
खुला गट
अ. क्र. स्पर्धकाचे नाव जिल्हा गट / इयत्ता क्रमांक
1दामोदर धनंजय चौधरी जळगाव खुला गट प्रथम
2डॉ. आकांक्षा काशीकरपुणे खुला गट द्वितीय
3विराज विवेकानंद खामकरअहमदनगर खुला गट त्रितीय
4प्राजक्ता यावलकर पुणे खुला गट उत्तेजनार्थ
शासकीय कर्मचारी गट
अ. क्र. स्पर्धकाचे नाव जिल्हा गट / इयत्ता क्रमांक
1श्री.सुनिल पांडुरंग परटोलेठाणे शासकीय कर्मचारी प्रथम
2राधिका नामदेव नवलेऔरंगाबाद शासकीय कर्मचारी द्वितीय
3श्रीम .मनिषा हणमंत यादवरायगड शासकीय कर्मचारी त्रितीय
4मुक्ता पांडुरंग आसवलेपुणे शासकीय कर्मचारी उत्तेजनार्थ